Hop til indhold
Lyt

Hvis eleven eller den studerende oplever problemer med et hjælpemiddel, skal eleven, den studerende eller uddannelsesstedet kontakte leverandøren. 

Det er leverandøren, der vurderer, om hjælpemidlet skal sendes til reparation. Hvis hjælpemidlet skal sendes til reparation, kan leverandøren sende en pakkelabel. I særlige tilfælde kan det forekomme, at leverandøren ombytter hjælpemidlet til et nyt. 

Når leverandøren har repareret hjælpemidlet, modtager uddannelsesstedet en faktura. Du skal nu oprette en ansøgning om reparation i SPSA og vedhæfte fakturaen fra leverandøren. Så snart reparationen er bevilget, kan du søge om refusion for udgiften.

Samtykke i forbindelse med reparation

Når du opretter en ansøgning om reparation, er det vigtigt, at du vælger samme uddannelsesforløb, funktionsnedsættelse og støtteform, som hjælpemidlet er bevilget på baggrund af. På den måde sikrer du, at eleven eller den studerende ikke skal godkende et nyt samtykke.

Eksempler på, hvordan du opretter en ansøgning om reparation

Eksempel 1 – reparation af computer

Hvis en elev er bevilliget en computer på baggrund af ordblindhed, skal du vælge funktionsnedsættelsen ’Læse-skrivevanskeligheder’. Herefter vælger du støtteformen ’Læse-skriveteknologi for ordblinde’.  

Eksempel 2 – reparation af høretekniske hjælpemidler 

Hvis en elev er bevilliget et høreteknisk hjælpemiddel på baggrund af en hørenedsættelse, skal du vælge funktionsnedsættelsen ’Hørenedsættelse’. Herefter vælger du støtteformen ’Høretekniske hjælpemidler’. 

Eksempel 3 – reparation af synshjælpemidler 

Hvis en elev er bevilliget et synshjælpemiddel på baggrund af en synsnedsættelse, skal du vælge funktionsnedsættelsen ’Synsnedsættelse’. Herefter vælger du støtteformen ’Synshjælpemidler’.