Hop til indhold
Lyt

Rettelse den 29. januar 2024: Der er tilføjet et link til ''Guide til genbestilling'. Hvis du har fulgt guiden og fortsat oplever problemer med genbestilling, skal du oprette en supportsag.

Vi oplever i øjeblikket forlænget sagsbehandlingstid. Samtidig kan vi se, at mange ikke gør brug af aktive genbestillingsmuligheder. For at støtten kan komme hurtigst muligt ud til elever og studerende, er det vigtigt, du gør brug af genbestilling. 

Vi annullerer ansøgninger, hvor du kan genbestille støtten 

Mange af de sager, som afventer behandling hos os, må vi annullere, da støtten kan genbestilles. Det er uddannelsesinstitutionen, som skal genbestille støtten. Når vi annullerer en ansøgning, indsætter vi en begrundelse. For at du nemt kan genbestille støtten, indsætter vi et link i begrundelsen til den ansøgning, hvorfra du kan genbestille støtten.

Alle kendte fejl i forbindelse med genbestilling er blevet rettet. Hvis du tidligere har oplevet problemer, skal du derfor forsøge at genbestille igen. Det er vigtigt, at du følger vores guide til genbestilling. 

Her kan du finde vores guide til genbestilling (spsu.dk)

Hvis du har fulgt guiden og fortsat oplever problemer med genbestilling, skal du oprette en skriftlig supportsag ved STIL. Det er vigtigt, at supportsagen indeholder SPS-ID, ansøgnings-ID og et screen dump fra SPSA. 

Her kan du oprette en skriftlig supportsag vedr. SPSA (jira.stil.dk)

Hvad hvis støtten aldrig har været bestilt?

I nogle tilfælde kan SPSA vise, at du skal genbestille støtte fra en ansøgning, hvor støtten ikke har været bestilt i første omgang. I denne situation skal du oprette en bestilling. Når du opretter bestillingen, vil SPSA automatisk vælge den korrekte periode.

Vi beklager ulejligheden! 

Vi beklager, at implementeringen af SPSA og særligt problemerne med genbestilling har skabt ekstra arbejde på uddannelsesinstitutionerne.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at få støtten ud til eleverne og de studerende hurtigst muligt. Du hjælper ved i videst muligt omfang at genbestille den nødvendige støtte. Når du genbestiller støtten, skal eleven eller den studerende ikke afvente vores sagsbehandling.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har genbestilt støtten?

Du kan medvirke til at mindske sagsbehandlingstiden ved at sende os en liste over de ansøgninger, som du ved, vi kan annullere. Det gælder ansøgninger, som du har oprettet i SPSA, og hvor du senere har fået mulighed for at genbestille støtten. Det gør mange allerede, hvilket er en stor hjælp. Tak for det!

Vi har brug for følgende oplysninger for at kunne annullere ansøgningerne:

  • Ansøgningsnummer
  • Eleven eller den studerendes CPR-nr./SPS-ID

Du kan sende listen til sps@stukuvm.dk.