Hop til indhold
Lyt

Rettelse den 16. januar 2024: Afsnittet 'Guide til genbestilling' er rettet. Støtteslutdatoen på ansøgningen i oversigten 'Genbestillingsmuligheder' har ikke betydning for muligheden for at genbestille støtten.

Vi oplever i øjeblikket en længere sagsbehandlingstid end normalt. Du kan hjælpe os med at forkorte sagsbehandlingstiden ved at genbestille støtte, hvor det er muligt. Det gælder også, hvis du har oprettet nye ansøgninger. Når du udnytter muligheden for genbestilling, sikrer du, at eleven eller den studerende får en bevilling med det samme. 

Ny rettelse i mulighed for genbestilling

STIL har løbende rettet en række fejl i SPSA vedrørende genbestilling, og alle kendte problemstillinger er udryddet. Med en større opdatering af SPSA den 9. januar er det blevet muligt at genbestille støtte til elever eller studerende, som afslutter deres uddannelsesforløb midt i et halvår. Denne opdatering åbner for genbestilling på ca. 7.000 ansøgninger. 

Genbestil støtte

Vi opfordrer dig til at genbestille støtte i SPSA. Hvis du tidligere har oplevet udfordringer, skal du forsøge igen. Mange uddannelsessteder har på baggrund af udfordringer med at genbestille støtte oprettet nye ansøgninger. Hvis det gælder dig, skal du oprette genbestillingerne. 

Når vi behandler en ansøgning, hvor vi kan se, at støtten er genbestilt, annullerer vi ansøgningen. Det er langt hurtigere for os at annullere ansøgninger end at behandle dem fra bunden. Du hjælper derfor både eleverne og de studerende og os, når du opretter genbestillingen. 

For at sagsbehandlingstiden snarest muligt kan blive normal igen, er det afgørende, at så megen støtte som muligt bliver genbestilt.

Guide til genbestilling

Når du vil genbestille støtte til en elev eller studerende, foregår genbestillingen altid ud fra den ansøgning, hvor støtten oprindeligt blev sat op til genbestilling.

Anvend oversigten ’Genbestillingsmuligheder’

  1. Tryk på ’Ansøgninger’ i sidemenuen til venstre.
  2. Tryk på drop down-menuen ’Gemte søgninger’ øverst til venstre.
  3. Vælg ’Genbestillingsmuligheder’.
  4. Du kan nu se en oversigt over de ansøgninger, som du kan genbestille støtte ud fra.
  5. Vælg den relevante ansøgning og klik på ansøgningsnummeret.
  6. Scroll ned på siden og find det produkt, du ønsker at bestille.
  7. Genbestil støtten.

Når du har fundet en ansøgning via oversigten 'Genbestillingsmuligheder', kan du være sikker på, at du kan genbestille støtte fra denne ansøgning.

Opret en skriftlig supportsag

Hvis du har fulgt ovenstående guide, og du får en fejlmeddelelse, skal du oprette en skriftlig supportsag. Du skal ikke oprette en ny ansøgning!

Du opretter en skriftlig supportsag ved STIL. Det er vigtigt, at din henvendelse indeholder SPS-ID, ansøgnings-ID og et screen dump fra SPSA.

Her kan du oprette en skriftlig supportsag vedr. SPSA (jira.stil.dk)

Søg om studiematerialer fra Nota med automatisk tildeling

Hvis eleven eller den studerende har fået bevilget studiematerialer fra Nota i forbindelse med automatisk tildeling af IntoWords, er det ikke muligt at genbestille studiematerialer.

Du kan søge om studiematerialer fra Nota med automatisk tildeling. Så får eleven eller den studerende en bevilling med det samme. Du skal oprette en ansøgning og bruge støtteformen ’Undervisningsmaterialer (Nota)’ og vælge den produktpakke, som kun indeholder studiematerialer fra Nota.