Hop til indhold
Lyt

For at sikre at de udlånte computere fungerer optimalt, indfører styrelsens serviceleverandør, Atea, nu et tiltag, som skal sikre, at computeren bliver genstartet løbende.

Genstarten skal bl.a. sikre, at computeren bliver opdateret til det senest mulige sikkerhedsniveau. Generelt anbefaler vi, at computeren bliver genstartet mindst en gang om ugen. 

Elever og studerende, som har en computer i udlån, vil derfor få en besked på deres skærm, hvor de bliver bedt om at genstarte computeren. Beskeden gennemtvinger ikke en genstart, og eleven eller den studerende kan vælge at udskyde genstarten. Beskeden kommer igen efter 8 timer, hvis eleven eller den studerende vælger at udskyde genstarten.