Hop til indhold
Lyt

Vi oplever i øjeblikket, at der er mange af de nyoprettede SPS-ansøgninger, hvor funktionsnedsættelser og/eller støtteformer ikke er angivet korrekt i SPSA. Funktionsnedsættelser og støtteformer skal vælges i systemet og ikke angives i indstillingsfeltet. 

Find vejledninger til, hvordan du opretter en ansøgning i SPSA (spsu.dk)

I SPSA er det muligt at vælge mere end én funktionsnedsættelse og støtteform i felterne ´Funktionsnedsættelse´ og ´Støtteform´. Du skal vælge alle de støtteformer, der ansøges om, samt alle elevens eller den studerendes funktionsnedsættelser. Læs i boksen nedenfor, hvordan du gør. 

Indstillingsfeltet er ikke beregnet til at beskrive, hvilke funktionsnedsættelser eleven eller den studerende har, da det allerede fremgår af feltet ´Funktionsnedsættelse´. Eksempelvis er det ikke tilstrækkeligt, at du i feltet ´Funktionsnedsættelse´ vælger, at en elev har læse- og skrivevanskeligheder, og at du herefter skriver i indstillingsfeltet, at eleven også har en psykisk funktionsnedsættelse. I dette eksempel skal du både vælge funktionsnedsættelsen ´Læse-skrivevanskeligheder´ og ´Psykisk funktionsnedsættelse el. udviklingsforstyrrelse´, når du opretter ansøgningen.

Når du vælger funktionsnedsættelser og støtteformer korrekt, mindsker du sagsbehandlingstiden. Du sørger samtidig for, at den samtykkeblanket, som eleven eller den studerende underskriver, bliver dækkende.

Sådan indtaster du støtteformer og funktionsnedsættelser i SPSA

  1. Når du klikker på ´Opret Ansøgning´ i SPSA, bliver du bedt om at indtaste information om eleven i en række felter. Ét af felterne hedder ´Funktionsnedsættelse og støtteformer´.
  2. Under feltet ´Funktionsnedsættelser og støtteformer´ kan du indtaste information i to felter: ´Funktionsnedsættelse´ og ´Støtteform´. Du vælger den funktionsnedsættelse og den støtteform, der ansøges SPS til, ved at vælge i drop down-menuen.
  3. Den valgte kombination vises i en liste under overskriften ´Valgte funktionsnedsættelser og støtteformer´. 
  4. Hvis du skal ansøge om flere støtteformer, og/eller eleven har flere funktionsnedsættelser, gentager du processen fra punkt 2. Du gentager processen, indtil listen ´Valgte funktionsnedsættelser og støtteformer´ er fyldestgørende.