Hop til indhold
Lyt

STUK har pligt til at foretage tilsyn med de specialpædagogiske støtteordninger herunder også specialundervisning på frie grundskoler og efterskoler. Tilsynene skal sikre, at støtteordningerne administreres efter gældende lovgivning, at ordningerne anvendes efter formålet og at elever og studerendes retssikkerhed beskyttes.

Der er i 2023 planlagt følgende tilsyn:

Tilsyn med indhentning af samtykke ved ansøgning om SPS

Vi har i januar 2023 igangsat tilsyn med indhentning af samtykke i forbindelse med ansøgning om SPS.

Formålet er at sikre, at uddannelsesstederne har indhentet et samtykke, som dokumenterer, at eleven eller den studerende er indforstået med den specifikke støtteform, som uddannelsesstedet søger.

Tilsyn med specialundervisning på frie grundskoler og efterskoler

Vi foretager i 2023 to tilsyn med specialundervisningen for elever med behov for minimum 9 timers støtte og specialundervisning ugentligt på frie grundskoler og efterskoler.

Formålet er at undersøge, om specialundervisningen står mål med folkeskolens specialundervisning samt at vurdere, om tilskudsbetingelser relateret til specialundervisningen er opfyldt.

Tilsyn med administration og refusion af støttetimer

Vi vil i løbet af 2023 igangsætte tilsyn med administration og refusion af støttetimer.

Formålet er at sikre, at uddannelsesstederne administrerer støttetimer korrekt og trækker refusion i overensstemmelse med reglerne herfor.

Du finder Tilsynsplan 2023 på stukuvm.dk