Hop til indhold
Lyt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget tilsyn med om uddannelsesstederne afbryder elever og studerende i sagsbehandlingssystemet SPS2005, hvis eleven eller den studerende ophører på deres uddannelse før den normerede tid. Styrelsen udtog 10 uddannelsessteder til tilsynet.

Formålet med tilsynet

Når uddannelsesstederne første gang søger om SPS, registrerer de i SPS2005, hvornår eleven eller den studerende afslutter sin uddannelse. Hvis eleven eller den studerende afbryder uddannelsen før den normerede tid, er uddannelsesstedet forpligtet til at afbryde eleven eller den studerende i SPS2005.

Dette er nødvendigt for, at et eventuelt nyt uddannelsessted kan ansøge om SPS til eleven eller den studerende. Det er også vigtigt, at eventuelle hjælpemidler bliver sendt retur, hvis eleven eller den studerende afbryder uddannelsen. Hjælpemidlerne indgår i styrelsens genbrugsordning.

Formålet med tilsynet var at undersøge, om uddannelsesstederne overholder forpligtelsen til at afbryde elever og studerende, hvis de ophører på uddannelsen før tid. Tilsynet skulle også sikre, at uddannelsesstederne har tilstrækkelige administrative procedurer i denne forbindelse.

Konklusion

De 10 uddannelsessteder, der var udtaget til tilsynet, har fremsendt en procedurebeskrivelse for, hvordan de sikrer, at eleven eller den studerende afbrydes i SPS2005, når eleven eller den studerende er ophørt på uddannelsen før tid.

Læs slutnotatet i forbindelse med tilsynet (pdf)