Hop til indhold
Lyt

Det bliver nu muligt at søge om afklaring af hjælpemiddelbehovet for elever og studerende med neurologiske funktionsnedsættelser. Styrelsen har indgået en samarbejdsaftale med IBOS om levering af hjælpemiddelafprøvning, som træder i kraft pr. 1. august 2022.

Målgruppe for hjælpemiddelafprøvning

Målgruppen for hjælpemiddelafprøvning er elever og studerende, som har en dokumenteret neurologisk funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være senfølger efter hjernerystelse, kronisk migræne, epilepsi m.m., hvor støtteberettigelsen er klar, men hvor vi ikke kan vurdere, om kompenserende hjælpemidler er relevante.

Formålet med hjælpemiddelafprøvningen er at afklare eleven eller den studerendes behov for eventuelle hjælpemidler i en studiemæssig kontekst. Eleven eller den studerende får mulighed for at afprøve særlige skærme, lyddæmpning, særlige lamper og oplæsning af tekster via en computer.

Det bliver også muligt at få bevilget instruktion i brugen af de bevilgede hjælpemidler.

Aftalen er landsdækkende og dækker uddannelsesområderne FGU, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt VEU (almen eller erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse).

Hjælpemiddelafprøvning og instruktion foretages af IBOS eller en underleverandør.

Vejledning om støtteformer og relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning vil snarest muligt fremgå af spsu.dk.