Hop til indhold
Lyt

Tilsynets emne

Styrelsen fører tilsyn med de specialpædagogiske støtteordninger. En af disse ordninger er, at frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler kan søge et særligt tilskud til specialundervisning, når der er elever, der har behov for minimum 9 timers specialundervisning pr. uge.

Formålet med tilsynet

Det fremgår af lovgivningen, at behovet skal være undersøgt og anderkendt af PPR ved at fremgå af en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Skolen skal desuden udarbejde en individuel plan for specialundervisningen. Planen skal være underskrevet at forældremyndighedens indehaver.

Styrelsen har udvalgt 9 skoler til tilsynet på baggrund af resultater ved afgangsprøven.

Skolerne fremsender aktuelle PPV’er og individuelle specialundervisningsplaner. Styrelsen gennemgår PPV’erne for aktualitet og anbefaling af, at eleven modtager minimum 9 timers ugentlig specialundervisning.

Skolerne fremsender specialundervisningsplanerne. Styrelsen gennemgår planerne for, om de bygger på PPV’en og om de beskriver skolens fremadrettede indsats over for eleven. Styrelsen har fokus på skolens beskrivelse af elevens forventede udvikling, skolens understøttelse af udviklingen, og om indsatsen justeres ved behov. Styrelsen kontrollerer samtidig, om planerne er underskrevet af forældrene.

Afslutning af tilsynet

Ved tilsynets afslutning fremsender styrelsen en generel tilbagemelding til alle skoler samt en tilbagemelding med de konkrete observationer vedrørende den enkelte skole.

Hvis enkelte skoler ikke lever op til regelgrundlaget for tilskud til specialundervisningen, kan tilsynet videreføres som enkeltsagstilsyn.