Hop til indhold
Lyt

Med den nye rammeaftale ophører ydelsen støtteperson på alle videregående uddannelser den 31. juli 2022. Studerende på videregående uddannelser kan i stedet få bevilget en studiementor.

Studiementor på korte og mellemlange videregående uddannelser

Fra den 1. august får studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser bevilget en studiementor i stedet for en støtteperson.

Det er et krav, at studiementoren har relevante uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det er desuden et krav, at studiementoren deltager i en introworkshop i løbet af det første halve år af støtteforløbet.

Introworkshoppen giver en relevant og nødvendig indføring til rollen som studiementor.

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

  • Studiementoren skal være i gang med eller have fuldført en uddannelse på minimum samme uddannelsesniveau, som støttemodtageren.
  • Studiementoren skal som minimum have gennemført 1. halvår af uddannelsen.

Nuværende støttepersoner kan fortsætte som studiementor, hvis personen opfylder ovenstående krav. Det er DUOS, der vurderer om en person opfylder kravene og kan ansættes som studiementor.

Du kan ansøge om timer til studiementor med automatisk tildeling

SPS2005 er blevet tilrettet, så du fremover kan ansøge om timer til studiementor med automatisk tildeling i stedet for timer til støtteperson.