Hop til indhold
Lyt

De nye aftaler er ikke faldet endeligt på plads, og derfor kan vi ikke offentliggøre en opdateret liste over de nye tolkeleverandører endnu.

For at sikre at alle, der har behov for tolk på deres uddannelse, får tildelt den korrekte tolkeleverandør, lukker vi for muligheden for at genansøge om tolketimer med automatisk tildeling til det kommende semester.

Sådan søger du om tolketimer til forårssemestret

Du skal vente med at ansøge om tolketimer til foråret, indtil de nye tolkeleverandører er blevet offentliggjort på spsu.dk.

Når du ansøger om tolketimer til forårssemestret, skal du oprette en normal ansøgning. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken tolkeleverandør eleven eller den studerende ønsker.

I langt de fleste tilfælde kan eleven eller den studerende fortsætte med at bruge de samme tolke. Tolkene kan måske være tilknyttet et andet tolkefirma efter den 1. januar 2022. Hvis tolkeleverandøren ikke fremgår af den opdaterede leverandørliste på spsu.dk, kan den nuværende tolkeleverandør oplyse det nye firmanavn.

Det bemærkes, at der i forlængelse af de nye rammeaftaler om tolkning til personer med hørehandicap, fortsat vil være frit valg af tolkeleverandør.