Hop til indhold
Lyt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har pligt til at foretage tilsyn med de specialpædagogiske støtteordninger, som bevilliges efter gældende lovgivning.

Som en del af tilsynsplanen for 2021 skal styrelsen blandt andet foretage tilsyn med uddannelsesstedernes administration vedrørende refusion for støttetimer.

Tilsynet vedrørende refusion af støttetimer igangsættes i uge 40/2021.

Formålet med tilsynet

Uddannelsesstederne søger om støttetimer og styrelsen bevilger et maksimalt antal støttetimer pr. semester, en såkaldt rammebevilling. Uddannelsesstedet anmoder herefter styrelsen om refusion for det antal støttetimer, som er afholdt.

Formålet med tilsynet er at undersøge, om uddannelsesstederne søger om refusion for støttetimer i overensstemmelse med gældende regler.

Tilsynets forløb

Styrelsen har udvalgt 10 uddannelsessteder til tilsynet. De udvalgte uddannelsessteder modtager et brev, hvor tilsynet er beskrevet. Det vil fremgå af brevet, hvordan processen for tilsynet vil foregå samt hvilken dokumentation uddannelsesstederne skal indsende til styrelsen.

Vi forventer, at tilsynet er afsluttet i december 2021.