Hop til indhold
Lyt

Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget L 236 - forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Vedtagelsen indebærer, at reglerne om støtteramme og støttetid samt studieaktivitet midlertidigt kan fraviges.

Loven træder i kraft den 10. juni 2021 og ophæves igen den 1. juli 2022. Det er i lovforslaget beskrevet, at hensigten er, at der findes en varig løsning på spørgsmålet om støtteramme og støttetid samt studieaktivitet inden da.

Med vedtagelsen af loven, som udmøntes i en bekendtgørelse fra uddannelses- og forskningsministeren, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fra den 10. juni 2021 fortsætte den hidtidige administration, hvor der ikke kontrolleres for overskridelse af støtteramme og støttetid i henhold til lovens kapitel 5 eller for studieaktivitet i henhold til lovens kapitel 6.

Loven medfører derfor ingen ændringer i styrelsens hidtidige praksis, og de studerende kan efter den 10. juni 2021 bevilges støtte uanset eventuelle overskridelser af støtteramme eller støttetid efter lovens kapitel 5 eller manglende opfyldelse af kravet om studieaktivitet i henhold til lovens kapitel 6.