Hop til indhold
Lyt

Informationsmødet finder sted:

Mandag den 16. august kl. 10 – 12 via Zoom.

Til informationsmødet vil I blive informeret om udbuddet, herunder udbudsprocessen og de krav, der stilles for at blive tolkeleverandør på rammeaftalen.

Baggrund for mødeafholdelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) udbyder rammeaftaler om henholdsvis fjerntolkning og fysisk tolkning.

Målsætningerne for de nye rammeaftaler er at styrke ledelse, koordination og samarbejde med henblik på:

  • Effektivitet: At sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer til gavn for brugerne.
  • Kvalitet: At sikre et stærkt fagligt miljø, gode udviklingsmuligheder for tolkene og høj kvalitet for brugerne.
  • Forsyningssikkerhed: At sikre, at der ved alle bevillinger følges en tolkning.

Der udbydes én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal fritvalgsleverandør-aftaler.

Tolkeydelserne skal primært leveres på det sociale område samt på uddannelsesområdet for så vidt angår de specialpædagogiske støtteordninger (SPS).

Nærmere beskrivelse af opgaven samt kriterier for tildeling findes i udbudsmaterialet, som kan findes her:

Link til EU-Supply: 2021/S 128-340702

Dagsorden og tilmelding

På informationsmødet vil vi informere om udbuddet, herunder udbudsprocessen og kravene for at blive tolkeleverandør. Dagsorden for mødet følger.

Tilmelding til informationsmødet kan sendes til jujr@socialstyrelsen.dk. Det skal fremgå af tilmeldingen, hvem der deltager fra organisationen med oplysning om mailadresser, som mødeinvitationerne kan sendes til.

Op til dagen vil der blive udsendt en Zoom-mødeinvitation, hvor informationsmødet tilgås via link.

Vi håber, at I har lyst til at deltage i mødet. Vi ser frem til at høre fra jer.

Hvis I har spørgsmål til mødets afholdelse og karakter, er I velkomne til at kontakte Bo Kragelund, leder af DNTM, på tlf. 5363 3686 eller Stina Kjær Madsen, specialkonsulent i STUK, på tlf. 3392 5758.