Hop til indhold
Lyt

I august 2020 indførte vi en 1-årig forsøgsordning, som skulle afprøve effekten af videovejledninger i kompenserende læse-skriveteknologi for ordblinde elever og studerende.

Videovejledningerne bliver stillet til rådighed af OrdblindeLab for alle uddannelsesinstitutioner på uddannelsesområder, hvor Styrelsen bevilger instruktionstimer gennem SPS-ordningen.

Forsøgsordningen har været en succes. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi har indgået en ny aftale med OrdblindeLab om fortsat levering af videovejledninger. Aftalen gælder fra 1. august 2021 og fire år frem.

Aftalen betyder, at OrdblindeLab de næste fire år fortsat vil levere videovejledninger, som gennemgår kompenserende læse-skriveteknologiers funktionalitet.

Du finder OrdblindeLab.dk her

Ændringer som følge af den nye aftale

På nuværende tidspunkt vil elever, studerende og uddannelsesinstitutioner ikke opleve ændringer i adgangen til OrdblindeLab. Det er fortsat muligt for alle, der er tilknyttet en uddannelsesinstitution, som hører under ordningen, at få adgang til OrdblindeLab.

OrdblindeLab forbereder i øjeblikket en ny platform, som forventes lanceret i løbet af efteråret 2021. Hold øje med spsu.dk for information om overgangen til den nye platform og de ændringer, der kommer til at ske i forbindelse med overgangen.

Rammerne omkring forsøgsordningen fortsætter med den nye aftale. Styrelsen bevilger fortsat seks instruktionstimer sammen med kompenserende læse-skriveteknologi. Husk, at det er muligt at ansøge om supplerende instruktionstimer ud fra et individuelt behov.

Adgang til OrdblindeLab via Uni-Login eller WAYN

Langt de fleste uddannelsesinstitutioner er allerede blevet tilknyttet hos OrdblindeLab.

Alle personer, som er tilknyttet en uddannelsesinstitution, der er oprettet hos OrdblindeLab via SPS-ordningen, kan få adgang til platformen via Uni-login.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke anvender Uni-login, har I mulighed for at logge på via WAYN (Where are you from).

Hvis du oplever problemer med at logge på OrdblindeLab.dk, kan du kontakte OrdblindeLab på mail: ordblindelab@ordblindelab.dk