Hop til indhold
Lyt

Baggrund og formål

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i 2021/2022 udbud af rammeaftale om levering af sekretærbistand, praktisk hjælp, støtteperson og studiementor. STUK valgte i den forbindelse at afholde en markedsdialog i oktober 2021, hvor relevante markedsaktører kunne deltage.

Opsamling på spørgsmål vedrørende interesse for de enkelte delaftaler

STUK har i markedsdialogen beskrevet 6 delaftaler og de ydelser, der indgår i de enkelte delaftaler. I markedsdialogen fremgik et spørgsmål om hvorvidt, der var interesse hos de deltagende parter til at byde ind på hver enkelt delaftale. Alle parterne havde interesse i at byde ind på alle delaftalerne.

Opsamling på spørgsmål vedrørende anvendelse af underleverandører

STUK har i markedsdialogen spurgt, om parterne er interesserede i at anvende underleverandører, for at kunne afgive tilbud på udbuddets delaftaler. Parterne har svaret, at udbudsmaterialets endelige udformning vil have betydning for, om de er interesserede i at anvende underleverandører. Endvidere kan kommunernes BPA-ordninger også få en betydning ved anvendelse af underleverandører. 

Opsamling på spørgsmål vedrørende rekruttering af studiementorer

STUK angav i markedsdialogen et forslag til de kvalifikationskrav en studiementor skal opfylde. STUK spurgte i markedsdialogen, om de angivne kvalifikationskrav var hensigtsmæssige. Parterne angav, at kvalifikationskravene til dels var hensigtsmæssige, men foreslog, at kravene blev lempet, så det ville være lettere at rekruttere studiementorer.