Hop til indhold
Lyt

Det drejer sig om:

  • Tilsyn med sen aflysning af tolk
  • Administration af it-hjælpemidler
  • Refusion for støttetimer

I tilsynet med sen aflysning af tolk modtager alle uddannelsessteder, der har støttemodtagere med bevilget tolkebistand, en oversigt over hvor mange tolketimer, der er afholdt på uddannelsesstedet, og hvor mange af timerne, der er aflyst sent, dvs. inden for 2 døgn inden planlagt tolkning. Uddannelsessteder med en høj grad af sene aflysninger bliver bedt om en redegørelse for hvilke initiativer, de vil tage for at nedbringe andelen af sene aflysninger.

I tilsynet med administrationen af it-hjælpemidler undersøger vi, hvordan en række uddannelsessteder administrerer modtagelse af it-hjælpemidler fra leverandøren, udlevering til støttemodtageren og anmodning om refusion hos styrelsen. Den korrekte procedure er fastsat i bekendtgørelser, og skal overholdes for, at uddannelsesstedet er berettiget til at modtage refusion for hjælpemidlet.

I tilsynet med refusion for støttetimer undersøger vi, hvordan en række uddannelsessteder håndterer anmodning om refusion af støttetimer. Styrelsen bevilger et antal støttetimer, som støttemodtageren får efter behov. Det er dermed ikke sikkert, at støttemodtageren har behov for hele rammen. Uddannelsesstedet kan kun modtage refusion for de faktisk afholdte støttetimer.

Fælles for de tre tilsyn er, at styrelsen ser på, om der foregår en god ressourceanvendelse, at støttemodtagerne modtager den støtte, de er berettigede til og at støttemodtagernes retssikkerhed beskyttes. Samtidig kontrollerer styrelsen at der ikke forekommer systematiske fejl eller direkte misbrug.

De uddannelsessteder, der er udtaget til tilsyn, får en direkte henvendelse fra styrelsen.