Hop til indhold
Lyt

Ordblindetesten kan gennemføres virtuelt med elever, studerende og kurister på FGU, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og på efter- og videreuddannelsesområdet, hvis uddannelsesstedet råder over systemer, hvor nedenstående retningslinjerne kan overholdes, og testdeltageren har de nødvendige it-færdigheder.

For folkeskoler, friskoler, privatskoler og efterskoler vil det være op til den enkelte institution at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at teste virtuelt, særligt når det gælder yngre elever.

Hvis retningslinjerne ikke kan overholdes, eller testdeltageren ikke vurderes at kunne gennemføre en virtuel testning, anbefales det, at testen udskydes, til testdeltager og testvejleder kan mødes igen.

Samtykkeerklæring

For elever under 18 år skal der indhentes samtykkeerklæring, før testen kan gennemføres. Samtykkeerklæringen kan indhentes via e-Boks eller andet lukket system, som institutionen anvender til sikker kommunikation.

Læs mere om indhentning af underskrift via e-Boks på spsu.dk

Læs nyheden om underskrifter på blanketter i forbindelse med specialpædagogisk støtte i perioden med nødundervisning på spsu.dk

Hvem kan testes virtuelt?

For at testvejlederen kan godkende testresultatet efter testen, skal testvejlederen sikre sig:

  • At der er begrundet mistanke om ordblindhed
  • At testdeltageren har adgang til computer, hvor testen kan gennemføres via en sikker forbindelse, herunder at testdeltageren har adgang til webcam, lyd, headset og computermus
  • At testdeltageren har de nødvendige it-færdigheder for at kunne gennemføre testen virtuelt, herunder følge instruktionerne i Ordblindetesten.

Hvordan skal testen foregå?

Virtuel testning med Ordblindetesten kan foregå, når følgende retningslinjer kan overholdes:

  • Testvejlederen tildeler test i testvejledermodulet, og testdeltageren logger på testen med UNI-login eller NemID
  • Testvejlederen skal identificere testdeltageren og sikre sig, at der ikke er andre i lokalet, som kan påvirke testsituationen. Testen skal foregå i rolige omgivelser, der gør det muligt for testdeltageren at koncentrere sig om testsituationen. Testvejlederen vejleder testdeltageren om, at testdeltageren skal være alene i lokalet, hvor testen foregår
  • Testvejlederen overværer via en sikker forbindelse testdeltagerens gennemførelse af Ordblindetesten. Testvejlederen skal både kunne se skærmen og testdeltageren. Det sker ved, at testdeltageren deler sin skærm, samtidig med at et dialogbillede er åbent, hvor testvejlederen kan se testdeltageren. En lydforbindelse er ikke tilstrækkelig. Testvejlederen vejleder deltageren i, hvordan skærmen deles, da det afhænger af uddannelsesstedets system for sikker forbindelse
  • Når Ordblindetesten er gennemført, skal testvejlederen godkende, at testen er forløbet svarende til Vejledning til Ordblindetesten og give en tilstrækkelig tilbagemelding på testresultatet til testdeltageren (og testdeltagerens forældre eller værge, hvis testdeltager er under 18 år). 

Eventuelle supplerende tests vil ikke kunne gennemføres virtuelt.

Hvad er en sikker forbindelse?

Med ’sikker forbindelse’ menes et kommunikationsværktøj, som institutionen har indgået en databehandleraftale med og/eller vurderet egnet til kommunikation af følsomme persondata, således at institutionen har kontrol med blandt andet datas sletning og opbevaring.