Det forventes således, at der vil ske tildeling af kontrakter til kommende leverandører i maj måned. De nye kontrakter forventes at træde i kraft 1. august 2020.

Styrelsen forholder sig i den forbindelse løbende til om det, som følge af det nuværende udbrud af coronavirus/Covid-19, er nødvendigt at ændre tidsplanen for gennemførelse af udbuddet, herunder bl.a. for at sikre, at tilbudsgiverne får en passende frist til udarbejdelse af tilbud.

Eventuelle ændringer i tidsplanen og tiltag for at sikre en stabil leverance af støtteforløb i efterårssemestret 2020 vil blive annonceret på spsu.dk den 1. april 2020.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du skrive til SPSJURA@stukuvm.dk