Hop til indhold
Lyt

Det er fortsat vigtigt, at landets skoler og institutioner gør alt, hvad de kan, for at lette vejen til deltagelse og faglig udvikling for elever og studerende med særlige behov. Mens institutioner på en række uddannelsesområder langsomt genåbner, er der stadig uddannelsesområder, hvor alle eller dele af aktiviteterne fortsat foregår via fjernundervisning.

På de institutioner, hvor undervisningen stadig foregår som fjernundervisning, bør der tilbydes samme grad af studiestøtte eller anden form for personlig vejledning som normalt. Til disse formål anbefales det at anvende telefon eller en sikker videoforbindelse, i de tilfælde hvor eleven eller den studerendes behov kan varetages herigennem. Du kan finde yderligere oplysninger om tilpasninger for de enkelte elevgrupper i tidligere nyheder på spsu.dk.

Læs corona-nyheder på spsu.dk

Fysisk fremmøde

Det er vigtigt at understrege, at der på alle uddannelsesområder er mulighed for at tilbyde fysisk fremmøde til udvalgte målgrupper, hvis væsentlige hensyn taler herfor. Det gælder dermed også for elever og studerende, der modtager SPS.

Undtagelsesmuligheden fremgår af Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v.

Grundskoler, FGU og ungdomsuddannelser

På Børne- og Undervisningsministeriets område følger det af bekendtgørelsen, at lukningen ikke omfatter børn og unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Det vil sige, at elever, hvis særlige behov ikke kan rummes gennem fjernundervisningen, stadig kan få lov til at komme i skole. Det betyder også, at den støtte, der er bevilget gennem SPS-ordningen, kan afholdes ved fysisk fremmøde, hvis ikke eleven kan støttes gennem fjernløsninger.

Videregående uddannelser

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område følger det af bekendtgørelsen, at uddannelsesinstitutionens ledelse under nedlukningen kan beslutte, at visse aktiviteter skal gennemføres ved fysisk fremmøde, hvis væsentlige hensyn taler herfor. Dette gælder fx studerende, der modtager SPS, og som ikke kan kompenseres gennem fjernstøtte.

Videregående uddannelser kan læse ajourført viden om åbnede uddannelsesaktiviteter på ufm.dk

For alle skoler og uddannelsesinstitutioner

Det må forventes, at jo længere tid der går, desto større bliver behovet for at gøre brug af undtagelsesmuligheden for de elever og studerende, der har særlige behov.

Institutioner opfordres derfor til løbende at vurdere om elever og studerende, der modtager SPS, er kompenseret i nødlukningsperioden. Institutioner opfordres endvidere til at tilrettelægge en individuel indsats for elever og studerende med særlige behov, hvori eleven eller den studerendes behov for at modtage eksempelvis studiestøttetimer, ordblindetestning eller andet på institutionen medtænkes.