Hop til indhold
Lyt

Udbuddet vedrører indgåelse af én rammeaftale med én leverandør om levering af ergonomiske hjælpemidler til elever og studerende med bevægelsesvanskeligheder på uddannelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser.

Gruppen af studerende med funktionsnedsættelse kan som udgangspunkt opdeles i to grupper:

  • En gruppe, som ikke har forudgående kendskab til produkter, der kan kompensere for deres funktionsnedsættelse.
  • En gruppe, som har erfaringer med kompenserende hjælpemidler, for eksempel fordi de har en medfødt funktionsnedsættelse.

Leverancen omfatter følgende varer og ydelser:

  • ergonomiske stole
  • ergonomiske borde
  • tillægsprodukter
  • afprøvning
  • support og vejledning.

Rammeaftalen omfatter landsdækkende levering i hele Danmark.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, vil STUK gennemføre en høring vedrørende udvalgte dele af udbudsmaterialet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til materialet. Høringen foretages via EU-supply i perioden 29. januar 2021 til 15. februar 2021.

Mads Daleng Nielsen er juridisk ansvarlig for udbuddet og kan kontaktes ved spørgsmål til markedsdialogen.