Hop til indhold
Lyt

Uddannelsesstedernes smittebegrænsning

I forbindelse med genåbningen af uddannelsesinstitutioner regulerer mange uddannelsessteder med skiltning, hvordan man må færdes. Dette sker for at forhindre og begrænse spredningen af coronavirus.

Synshandicappede elever og studerende skal som alle andre følge uddannelsesstedernes påbud.

Hjælp til at færdes til synshandicappede

For at sikre at dette kan lade sig gøre med kort varsel, kan støttemodtagere anvende bevillingen til sekretær- og støttetimer til at blive bekendt med og færdes i henhold til coronarelaterede omlægninger.

Ansøgning om mobility for nye støttemodtagere

Uddannelsesinstitutionerne skal fortsat søge om synskonsulenttimer til mobility til synshandicappede støttemodtagere, der skal påbegynde en uddannelse eller skifte mellem uddannelsesstedets forskellige matrikler. Styrelsen bevilger efter gældende procedurer.