Uddannelsessteder, der har fået leveret hjælpemidler til for eksempel ordblinde elever eller studerende, kan opleve, at hjælpemidler ikke bliver afhentet på grund af nedlukningen som følge af corona/COVID-19.  

For at uddannelsesstedet kan få refusion for hjælpemidlerne, skal eleven/den studerende skrive under på at have modtaget dem.

Derfor vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en periode give dispensation til at udvide refusionsperioden, når det drejer sig om manglende underskrift på udlånserklæringen i forbindelse med udlevering af hjælpemidler.

Uddannelsesstedet kan først søge om refusion, når eleven/den studerende har fået udleveret hjælpemidlerne, og eleven/den studerende har underskrevet udlånserklæringen. 

Vær her opmærksom på nyheden om Underskrifter på blanketter i forbindelse med specialpædagogisk støtte i perioden med nødundervisning på spsu.dk

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for uddannelsesstedet at få eleven/den studerendes underskrift på udlånserklæringen inden for refusionsfristen, skal uddannelsesstedet sende en mail til sps@stukuvm.dk og oplyse, hvilke elever/studerende det drejer sig om. Styrelsen vil herefter kunne åbne for en tidsbegrænset udvidelse af refusionsperioden.

Det skal understreges, at uddannelsesstedet så vidt muligt skal overholde refusionsfristen. Det vil sige, at der skal være oprettet en refusionsanmodning senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. 

Vær desuden opmærksom på henstillingen fra Økonomistyrelsen om at fremrykke betalinger til leverandører