Hop til indhold
Lyt

Problemet opstår, hvis du ikke har adgang til at se det særligt sikrede CPR-felt i fakturaen. Støttemodtagerens CPR-nummer står i fakturaen, men er kun synligt for medarbejdere med ret til at se feltet.

Skal du behandle et e-bilag fra Atea, og kan du ikke se støttemodtagerens CPR-nummer, skal du derfor tildeles rettigheder til at se feltet. Hvis du har brug for vejledning om, hvordan du foretager de nødvendige ændringer i uddannelsesstedets økonomistyringssystem, skal du kontakte den leverandør, der yder uddannelsesstedet support om systemet (ikke Atea). 

Arbejder du på et gymnasie, en erhvervsskole, et voksenuddannelsescenter, en SOSU-skole eller en FGU-institution, der anvender Navision, kan du kontakte Navision Stat supporten hos Styrelsen for It og Læring på tlf. 3587 8586.

Læs mere om e-bilag på STILs hjemmeside 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan ikke besvare spørgsmål om opsætningen af uddannelsesinstitutionernes økonomistyringssystemer.

BEMÆRK!

Fakturaer fra Atea skal under alle omstændigheder betales inden for betalingsfristen, hvis du vil undgå rykkergebyrer m.v.