Når STUK overtager hto.nu, vil Socialstyrelsen, STAR, Nota og STUK samarbejde om hjemmesidens indhold. 

I dag rummer hto.nu primært information om voksenordblindeområdet. I forbindelse med STUK’s overtagelse af hto.nu vil der ske en nødvendig opdatering af hjemmesiden og herudover en videreudvikling af hjemmesiden til at dække hele ordblindeområdet. 

På en opdateret og bredt orienteret hto.nu-hjemmeside kan mennesker med ordblindhed, pårørende, fagpersoner og virksomheder finde eller blive henvist til relevant, opdateret, lettilgængelig og pålidelig information om lovgivning, støttemuligheder, hjælpemidler, lydbøger, undervisningsindsatser, rådgivningstilbud osv. I sidste ende er målet at bidrage til, at mennesker med ordblindhed kan deltage i undervisning og samfundsliv på lige vilkår med mennesker uden ordblindhed. 

Hto.nu overtages, opdateres og videreudvikles i efteråret 2019 og relanceres primo 2020.

Besøg hjemmesiden hto.nu