Hop til indhold
Lyt

Vi hjemkalder hjælpemidler fra de elever eller studerende, der har afsluttet eller afbrudt deres uddannelse.  

Vi sender hjemkaldelsen til elevernes og de studerendes e-Boks.

Hvordan foregår returneringen?

Hjælpemidlet skal retur til den leverandør, der har udleveret det. 

En stor del af de hjemkaldte hjælpemidler skal retur til Atea. Når det er tillfældet, skal eleven eller den studerende hente en pakkelabel via det link, som står i det brev, der er sendt til e-Boks. 

Det er gratis at returnere til Atea, når man bruger den pakkelabel, man henter via linket i brevet.

Hvad betyder det for dig som elev eller studerende?

Hjemkaldelsen betyder, at du skal sende dit hjælpemiddel retur til den leverandør, du har modtaget det fra. Det står i brevet hvem leverandøren er. I brevet vil der være et link til en pakkelabel, som du skal bruge, når du sender din pakke.  

Hvis du fortsætter på en ny uddannelse, kan du tage hjælpemidlet med. Du skal i dette tilfælde kontakte den SPS-ansvarlige på dit nye uddannelsessted hurtigst muligt.

Hvis du stadig er i gang med din uddannelse skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige kan rette dine uddannelsesoplysninger, så du ikke får flere breve. 

Hvad betyder det for dig som SPS-ansvarlig? 

Som SPS-ansvarlig skal du hjælpe de elever eller studerende, som har forlænget deres uddannelse. Det betyder, at du skal ændre elevens eller den studerendes slutdato i SPS2005. På denne måde forlænges udlånet af hjælpemidlet.

Hvis eleven eller den studerende er startet på en ny uddannelse skal hjælpemidlerne overflyttes til den nye uddannelse. Det sker ved at det nye uddannelsessted opretter en ansøgning i SPS2005.