Formålet med tilsynet er at sikre stærke administrative sagsgange på uddannelsesstederne, når der indkøbes på styrelsens rammeaftaler, samt et stærkt samarbejde mellem styrelsen og uddannelsesstederne på området. 

Tilsynet består af fire dele:

  1. Eksistensen af underskrevet samtykkeerklæring fra støttemodtageren eller indehaverne af forældremyndighed for ansøgning og udlevering af hjælpemiddel
  2. Overensstemmelse mellem bevilget og udleveret hjælpemiddel
  3. Uddannelsesstedet indleverer rettidig anmodning om dækning af udgifter til Styrelsen
  4. Opbevaring af dokumentation for godkendt ansøgning om tilskud 

Vi har udvalgt uddannelsessteder til tilsyn, således at disse repræsenterer forskellige uddannelsestyper.

Ved tilsynets afslutning vil vi udarbejde en rapport, som offentliggøres på hjemmesiden spsu.dk