Det betyder blandt andet, at tolkebrugerne får mulighed for at vælge mellem de leverandører, der er på aftalen. Det har betydning for ansøgningsproceduren. Læs her, hvad det kommer til at betyde for uddannelsesstedet. Det er vigtigt, at I orienterer jer i denne information.

Frit valg af tolkeleverandør 

Fra 1. august 2019 har støttemodtagere med behov for tolkebistand i SPS-ordningen mulighed for at vælge blandt de leverandører, som styrelsen har indgået aftale med. Støttemodtageren vælger en leverandør for hele uddannelsens længde.

Hvad skal institutionen gøre

Alle støttemodtagere med igangværende SPS bevillinger på tolkebistand, som fortsætter på uddannelsen efter 1. august 2019 skal give meddelelse om valg af tolk til uddannelsesstedet.  

Information om valg af tolk skal vi have via ansøgning om tolk i SPS2005. 

Dette gælder både nuværende støttemodtagere og støttemodtagere, som påbegynder uddannelse efter 1. august 2019. Institutionen skal derfor før ansøgning aftale med støttemodtageren, hvilken tolkeleverandør de vil vælge. 

Eleven/den studerende har mulighed for at prioritere tre valg af tolkeleverandør. Hvis den studerende ikke har ønsker om en bestemt tolkeleverandør skal det fremgå af ansøgningen. I det tilfælde vil det som udgangspunkt være Hovedleverandøren i den pågældende region, som bliver valgt.

Nye Tolkeleverandører

Styrelsen har indgået ny aftale om levering af tegnsprogs- og skrivetolkebistand, som træder i kraft pr. 1. august 2019. Nuværende brugere af tegnsprogs eller skrivetolkebistand skal derfor have en ny tolkeleverandør. En ny leverandør kan dog godt kan være den leverandør, som støttemodtageren har i dag, såfremt leverandren fortsat er på aftalen. 

Institutionen skal sørge for, at støttemodtageren før ansøgning om tolkeleverandør i SPS2005 får mulighed for at foretage valgt mellem de tolkeleverandører, der kan vælges i den pågældende region.  

Se listen over de leverandører, som styrelsen har indgået aftale med:

Hovedleverandører

Fritvalgsleverandører 

Listen over fritvalgsleverandørerne bliver løbende opdateret, efterhånden som vi indgår aftaler med leverandørerne.

Hvis du har spørgsmål til proceduren for ansøgninger, kan du kontakte Stina Kjær Madsen:

Mail: stina.kjaer.madsen@stukuvm.dk

Telefon: 3392 5758