Hop til indhold
Lyt

Sekretærtimer

Elever og studerende med synshandicap kan få bevilget sekretærhjælp. Som sekretær kan du for eksempel hjælpe med at tage noter, kopiere, søge information på biblioteket og hjælpe med tilmelding til eksamen. 

I forbindelse med notetagning kan sekretærtimerne bruges til det ekstra arbejde, du har med at bearbejde egne noter, kopiere mv. og efterfølgende udlevere noterne til eleven eller den studerende. Dit tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen. 

Du bliver ansat hos den leverandør af personlig hjælp, der er tilknyttet styrelsen. Det betyder, at det er leverandøren, der udbetaler løn til dig og har det administrative og personalemæssige ansvar. 

Støttetimer

Blinde og svagsynede elever og studerende kan udover sekretærhjælp og it-hjælpemidler også have behov for støttetimer. Støttetimerne kan bruges til at følge op på undervisningen.

Som støttelærer yder du faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven og den studerende med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden.

Synskompenserende kurser

Der findes forskellige kurser, som eleven og den studerende med synshandicap kan have gavn af i forbindelse med undervisningen.

Kursus i læse- og studieteknik - ydelse 4

Blinde og svagsynede elever og studerende kan få bevilget et kursus i læse- og studieteknik, som kan forbedre studieeffektiviteten.

Formålet med kurset er, at eleven og den studerende tilegner sig synskompenserende teknikker og strategier for læsning, notetagning og lignende. Der arbejdes blandt andet med læsehastighed ved forstørret tekst, lyd og punktskrift.

Eleven og den studerende vil også få hjælp til strukturering og planlægning og blive undervist i samarbejde med sekretær.

Kursus i LaTeX og tilknyttede tegne- og beregningsprogrammer

Blinde elever og studerende kan få bevilget kurser i LaTeX og tilknyttede tegne- og regneprogrammer, der skal kompensere i fag som for eksempel matematik, hvor beregninger, tegninger og/eller grafik er nødvendige.

LaTeX er et synskompenserende alternativ til CAS-værktøj.

Kurset introducerer eleven og den studerende til LaTeX-kodning og tilhørende programmer. På kurset bliver der også undervist i, hvordan man skriver matematiske udtryk og udtryk til beregninger og figurer.

Kurserne (ydelse 8, 9 og 10) er målrettet studerende på videregående uddannelser og elever på ungdomsuddannelser, som tager matematik på A-niveau og vil tage en videregående uddannelse, hvor matematik eller andre fag med tegn og/eller grafik udgør en væsentlig del af uddannelsen.

LaTeX, kursus 1: Installation, opsætning og introduktion – ydelse 8

Kurset omfatter installation og opdateringer af nødvendige programmer på elevens og den studerendes computer.

LaTeX, kursus 2: Grundlæggende LaTeX – ydelse 9

Kurset giver uddannelsesstedet adgang til LaTeX-modul på e-læringsplatformen Moodle. Her er der en grundlæggende introduktion til, hvad Latex er og hvordan det bruges med udgangspunkt i emner, som eleven allerede kender. Der er undervisning i, hvordan man skriver matematiske udtryk lineært i Latex, og hvordan eleven bruger tilknyttede funktioner, som svarer til almindelige CAS-værktøjer i matematik.

LaTeX, kursus 3: Supplerende relevante funktioner/moduler i LaTeX – ydelse 10

Kurset instruerer i specialfunktioner, som eleven får behov for senere i studieforløbet.

Kursus i Excel for skærmlæsebrugere - ydelse 11

Blinde skærmlæsebrugere kan få bevilget kurser i Excel-regneark med skærmlæser på abonnementsordning.

Kurset sikrer at eleven og den studerende kan bruge Excel-regneark i undervisningen. På kurset lærer eleven og den studerende synskompenserende teknikker og strategier for læsning, skrivning og beregning i Excel-regneark.

Node læse/skrivekurser for skærmlæsebrugere

Blinde elever og studerende kan få bevilget kurser i at læse og arbejde med noder med skærmlæser. Det betyder via lyd eller punktskrift på computer.

På kurset lærer eleven og den studerende at læse og arbejde med noder gennem skærmlæser, så eleven og den studerende kan deltage i musikfaget på lige vilkår.

Kurserne (ydelse 12, 13 og/eller 14) er målrettet studerende på videregående uddannelser og elever på ungdomsuddannelser, som tager musik på A-niveau og vil tage en videregående uddannelse, hvor musik udgør en væsentlig del af uddannelsen.

Node kursus 1 - ydelse 12

Installation, opsætning af og undervisning i et nodelæseprogram.

Node kursus 2 – ydelse 13

Installation, opsætning af og undervisning i et nodeskrivningsprogram.

Node kursus 3 – ydelse 14

Punktnodekursus.

Læs mere om støtteformer for studerende med synshandicap på videregående uddannelser

Læs mere om støtteformer for elever med synshandicap på ungdomsuddannelser

Sidst opdateret: 7. juli 2023