Hop til indhold
Lyt

Elever og studerende med psykiske funktionsnedsættelser får hovedsageligt støttetimer eller andre forløb med en form for mentor. Fokus er på at komme godt igennem studiet. 

Behovet for støtte er ofte knyttet til oplevelsen af udfordringer på grund af følgende: 

 • Manglende overskud og energi til studierne.
 • Dårlig koncentration og hukommelse under studiet – fx i forbindelse med læsning.
 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af studiet. 
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen (for eksempel i forbindelse med større opgaver).
 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver, krav, eksaminer osv.
 • Vanskeligheder med at ’sætte i gang’ for eksempel i forhold til skriveprocesser.
 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres.
 • Problemer med social isolation.
 • Svært ved håndtere sociale sammenhænge eller kontekster, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.
 • Svært ved at ’være på’ f.eks. svært ved at holde oplæg og indgå i gruppearbejde.
 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.
Sidst opdateret: 15. august 2022