Hop til indhold
Lyt

Elever og studerende med neurologiske funktionsnedsættelser kan opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Manglende overskud til studierne
  • Udfordringer med koncentration og hukommelse, for eksempel i forbindelse med læsning og opgaveskrivning
  • Udtalt træthed/hjernetræthed
  • Ekstrem lyd- og lyssensitivitet
  • Svært ved at planlægge, skabe struktur og overblik
  • Neurologisk betingede synsproblemer, for eksempel begrænset synsfelt efter blodprop
  • Svimmelhed og udfordringer med balancen
  • Talevanskeligheder mm.

Som støttegiver for en elev eller studerende med en neurologisk funktionsnedsættelse, er det din opgave at støtte eleven eller den studerende med at udvikle hensigtsmæssige strategier i forhold til de konkrete udfordringer, som eleven eller den studerende oplever i sin studiehverdag.

Hvis eleven eller den studerende har fået bevilget læse-skriveteknologi, er det vigtigt, at du som støttegiver understøtter brugen af disse.


Sidst opdateret: 7. juli 2023