Hop til indhold
Lyt

Studerende med en kronisk eller alvorlig sygdom skal bruge tid på at blive fulgt på specialiserede afdelinger på hospitalerne. De kan have behov for behandling og kontrol af sygdommen i større eller mindre grad. Behandlinger eller udviklingen af sygdommen kan derfor betyde, at den studerende har et højt fravær på uddannelsen.

Støtteformer til studerende med alvorlig eller kronisk sygdom

Kronisk eller alvorlig sygdom kan give indlæringsmæssige vanskeligheder, for eksempel koncentrationsbesvær. Den studerende kan også have behov for hjælp til at strukturere og prioritere sin tid og skabe overblik.

Det er derfor følgevirkningerne af sygdommen, som den studerende kan kompenseres for via den støtte, du kan give som støttegiver, og ikke selve sygdommen.

SPS for studerende med alvorlig eller kronisk sygdom kan derfor omfatte støtteformerne støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på at udvikle strategier til at styrke og understøtte den studerendes faglige overblik og struktur, på at bruge af planlægningsværktøjer, som den studerende kan anvende i en konkret skriveproces, eller med at dele større projekter op i mindre dele, og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Studerende med alvorlig eller kronisk sygdom har ofte meget fravær. Støttetimer kan ikke anvendes til repetition af stof, som den studerende er gået glip af i forbindelse med fravær.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom kan for eksempel være syns- eller bevægelsesvanskeligheder, som også kan give mulighed for få støtte gennem SPS-ordningen.

Sidst opdateret: 18. maj 2021