Hop til indhold
Lyt

Praktisk hjælp til elever og studerende med bevægelseshandicap skal støtte eleven eller den studerende i at blive så selvhjulpen som muligt. Hjælpen kan fx gå ud på at få materialer op af tasken, flytte sig fra kørestol til almen stol, vende siderne i en bog, gå på toilettet, hente mad i kantinen og hjælp med at spise. 

Elever og studerende, der har en fysisk funktionsnedsættelse, der betyder, at de ikke selv kan skrive, kan få bevilget sekretærhjælp. Sekretærtimerne kan bruges til at tage noter og til hjælp til at skrive større opgaver. 

Sekretærtimerne kan også bruges til det ekstra arbejde, du som sekretær har med at bearbejde egne noter, kopiere mv. og efterfølgende udlevere noterne til den studerende. Dit tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen. 

Du bliver ansat hos den leverandør af personlig hjælp, som styrelsen har en aftale med. Det betyder, at din løn er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for din ansættelse, herunder medarbejderforsikring. 

Læs mere om støtteformer for studerende med bevægelseshandicap

Sidst opdateret: 7. juli 2023