Hop til indhold
Lyt

Læse-skriveteknologi

Læse-skriveteknologi kompenserer for afkodningsvanskeligheder. Det er sjældent en fordel for elever og studerende med en god afkodning at få oplæst tekster.

Sammensatte vanskeligheder

Elever og studerende med psykiske funktionsnedsættelser kan have svært ved at læse og skrive. Vanskelighederne skyldes typisk problemer med at fastholde koncentrationen.

Nogle elever og studerende har sammensatte vanskeligheder. Det betyder, at de både har udfordringer med koncentration og afkodningsvanskeligheder. I disse tilfælde kan læse-skriveteknologi være relevant.

Dokumentation

Når du søger om læse-skriveteknologi, skal du vedhæfte følgende dokumentation:

  • Dokumentation for funktionsnedsættelsen (for eksempel ADHD)
  • Dokumentation for afkodningsvanskelighederne

Det skal være dokumenteret, at vanskelighederne ikke kun skyldes udfordringer med koncentration. Dokumentationen skal bestå af afkodningstest og en beskrivelse af, hvordan eleven eller den studerende har deltaget i testsituationen. Herudover skal det fremgå, hvordan læse-skriveteknologien kompenserer for funktionsnedsættelsen.

Ordblindetesten er ikke egnet til denne målgruppe. Hvis Ordblindetesten allerede er gennemført, kan den ikke stå alene som dokumentation.

Ordblindetesten

Ordblindetesten er ikke afprøvet på elever, hvor det er usikkert, om læsevanskelighederne er det primære problem. Dette gælder for eksempel elever med ADHD. Her skal du i stedet anvende individuelle testredskaber, hvor du i højere grad kan afgøre, om eleven kan deltage i testningen.

Videregående uddannelser

Hvis du har mistanke om, at den studerende har vanskeligheder med afkodning af tekst, kan du ansøge om en ordblindetest.

I ansøgningen skal du beskrive baggrunden for din mistanke, for eksempel:

  • Den studerendes oplevede læse-skrivevanskeligheder
  • Om den studerende har haft vanskeligheder med at lære at læse og skrive i de tidlige skoleår
  • Om der er ordblindhed i familien
Sidst opdateret: 7. juli 2023