Hop til indhold
Lyt

SPS er en støtte, som staten kan bevilge til elever og studerende med en dokumenteret funktionsnedsættelse. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen medfører på uddannelsen. Det betyder, at støtten udelukkende er knyttet til uddannelsen. 

SPS skal sikre, at eleven eller den studerende har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende, der tager samme uddannelse. Støtten kan have mange former, men kan aldrig være direkte terapi eller behandling. SPS kan heller ikke anvendes til at imødegå eventuelt fravær, som funktionsnedsættelsen medfører. SPS kan derfor ikke anvendes til repetition af pensum eller lektiehjælp.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer SPS-ordningen

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilger støtte. Det er derfor også styrelsen, der vurderer, om støtten er nødvendig, og om dokumentationen for funktionsnedsættelsen er tilstrækkelig. Det skal desuden være praktisk muligt at anskaffe støtten.

Du kan læse om funktionsnedsættelser og støtteformer på spsu.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023