Hop til indhold
Lyt

Studerende med talblindhed har en række specifikke udfordringer med at lære matematik, som ikke kan forklares med mangelfuld undervisning, generelle indlæringsvanskeligheder eller psykologiske og sociale årsager. Den studerende kan have vanskeligheder med at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder. 

Det anslås, at cirka 1-2 % af befolkningen er talblinde. 

Støtteformer til studerende med talblindhed

Den støtteform, det oftest giver mening at ansøge om til studerende med talblindhed på videregående uddannelser er i første omgang en test og udredning.

Den konkrete støtteform afhænger af, hvor i landet den studerende læser. Den normale støtteform er støttetimer ved en faglig støttelærer.

Støtten kan for eksempel indeholde:

  • Drøftelse af strategier til at komme i gang med at arbejde med regning/matematik med den studerende
  • Metoder til at planlægge og gennemføre arbejdet og skabe overblik
  • Metoder til at gennemskue og forstå opgaver
  • Arbejde med at opbygge selvtillid i forhold til at arbejde med regning/matematik
  • Instruktion i anvendelse af tallinjen og evt. andre hjælpemidler
  • Verbalisering af arbejdet med at regne og arbejde med matematik 
  • Tænke højt og italesætte strategier til læring.
Sidst opdateret: 7. juli 2023