Hop til indhold
Lyt

Sekretærhjælp til studerende med synshandicap kan for eksempel være hjælp til at kopiere, tilmelde sig til eksamen og til at søge information på biblioteker.

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Sekretæren kan med fordel være en fra elevens egen klasse/hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende.

Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen. Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der har vundet Undervisningsministeriets udbud. Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren, herunder medarbejderforsikring.

Den studerende eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær. 

Sidst opdateret: 23. marts 2020