Hop til indhold
Lyt

It-startpakken indeholder programmer og hjælpemidler, der kompenserer for den studerendes synsvanskeligheder.

Support og e-læring

Blinde og svagsynede studerende kan få bevilget et abonnement, som indeholder instruktion og support hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Abonnementet giver adgang til en platform, hvor den studerende selvstændigt og med instruktion kan få vejledning i, hvordan forskellige programmer kan anvendes i sammenhæng med synskompenserende programmer.

Instruktion er en del af ydelsen, og der kan derfor ikke søges særskilt om instruktionstimer eller synskonsulenttimer til dette formål.

IBOS kan anbefale et af følgende tre abonnementer i afklaringsrapporten:

  • Fjernsupport og e-læring i synskompenserende programmer, abonnement, svagsynede – ydelse 5
  • Support og e-læring i synskompenserende programmer, abonnement, blinde – ydelse 6
  • Fjernsupport og e-læring i synskompenserende funktioner på Mac abonnement, svagsynede – ydelse 7

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om hjælpemidler til en studerende med synshandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes afklaringsrapport fra IBOS.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023