Hop til indhold
Lyt

Mange undervisningsmaterialer kan produceres i et format, der kan afspilles via talesyntesen på en computer eller som punktbøger og taktile materialer.

Nota er leverandør af studiematerialer. De kan også rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Eksamensopgaver kan også produceres i et format, som kan afspilles gennem talesyntesen på en computer.

Genansøgning af ramme til Nota

Rammebevillingen til produktion af studiematerialer skal søges hvert semester. Genbevillingen skal søges via automatisk tildeling.

Bestil studiematerialer hos Nota (nota.dk)

Bestil eksamensmaterialer hos Nota (nota.dk)

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om en rammebevilling til produktion af studiematerialer (Nota) til en studerende med synshandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes afklaringsrapport fra IBOS.

 

Sidst opdateret: 27. oktober 2023