Hop til indhold
Lyt

Når vi har bevilget en afklaring af støttebehov, skal den studerende i gang med afprøve forskellige hjælpemidler hos IBOS. IBOS vurderer, hvilke hjælpemidler der bedst kompenserer for synsnedsættelsen.

En afklaring indeholder en vurdering af behovet for hjælpemidler og supplerende synskompenserende støtte, som:

  • It-hjælpemidler
  • Rammebevilling til produktion af studiematerialer hos Nota
  • (Fjern)support og e-læring i synskompenserende programmer
  • Ergoterapeutiske hjælpemidler
  • Sekretærhjælp
  • Mobility
  • Faglige støttetimer
  • Synskonsulenttimer
  • Synskompenserende kurser

Når IBOS har foretaget en afklaring vil uddannelsesstedet modtage en afklaringsrapport inden for 3 uger. I afklaringsrapporten vil der være anbefalinger af de hjælpemidler, som bedst kompenserer den studerende for synsnedsættelsen. Uddannelsesstedet skal oprette en ansøgning, og søge om de hjælpemidler, som anbefales i rapporten.

Der findes to former for afklaring hos IBOS:

Afklaring (omfattende) – ydelse 1

Ved en omfattende afklaring bliver den studerendes støttebehov identificeret, og der bliver foretaget en vurdering af, hvilke hjælpemidler der bedst kompenserer for synsnedsættelsen.

Vi bevilger en omfattende afklaring, når den studerende begynder på en ny uddannelse eller hvis der sker en markant ændring i den studerendes behov. Det kan for eksempel være på grund af en stor ændring i den studerendes synsevne eller, at der på uddannelsen stilles helt nye krav til hjælpemidler eller studietekniske færdigheder.

Afklaring (begrænset) - ydelse 2

Vi bevilger en begrænset afklaring, når der er behov for en mindre tilpasning af den studerendes hjælpemidler, så de bedre afspejler behovet. Det kan for eksempel være ved en ændring i den studerendes synsevne eller i uddannelsens materialer eller tilrettelæggelse.

Du kan også søge om en begrænset afklaring, hvis der allerede ligger en omfattende dokumentation og afklaring fra et tidligere uddannelsesforløb. Det kan for eksempel være ved skift fra ét uddannelsesforløb til et andet, hvor der ikke er afgørende forandringer i den studerendes støttebehov.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en studerende med et synshandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse. 

Når den studerende er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis den studerendes nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når den studerende er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnose og aktuel synsstatus fremgår. 
Sidst opdateret: 9. april 2024