Hop til indhold
Lyt

Afklaringsforløbet er et forløb på 5 timer, som ligger i det semester, hvor den studerende har gjort den SPS-ansvarlige opmærksom på, at der er behov for støtte. Sammen med afklaringsforløbet bevilges der 20 studiestøttetimer. 

Formålet med afklaring af støttebehov

Formålet er systematisk at afklare den studerendes behov for støtte og at få en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem støttegiverne. Afklaringsforløbet munder ud i en afklaringsrapport, som også fungerer som opgavebeskrivelse til de støttegivere, der skal varetage de støtteformer, der bliver anbefalet til den studerende af studiestøttegiveren. 

Et afklaringsforløb bliver indledt med, at studiestøttegiver gennemgår den relevante dokumentation og mødes med den studerende en til to gange. På den baggrund udarbejder studiestøttegiveren en afklaringsrapport, og selve studiestøtten kan komme i gang. 

Afklaringsforløbet bliver bevilget, når den studerende har gjort den SPS-ansvarlige opmærksom på, at der er behov for støtte, enten før den studerende starter på uddannelsen eller i løbet af uddannelsen. 

Studiestøttegiver varetager afklaringsforløbet

Forløbet bliver varetaget af en studiestøttegiver, som har viden om og erfaring med specialpædagogik og psykiske funktionsnedsættelser. 

Studiestøttegiveren bruger de fem indledende timer på at gennemgå relevant dokumentation, som han/hun har modtaget fra den SPS-ansvarlige på støttemodtagerens uddannelsessted og på en til to afklarende samtaler med støttemodtageren. 

Efterfølgende fungerer studiestøttegiveren som tovholder og koordinerer de støtteformer, der bliver bevilget på baggrund af den rapport, der kommer ud af afklaringsforløbet. 

Afklaringsrapport 

Det afklarende forløb bliver afsluttet med en afklaringsrapport. Det er studiestøttegiver, der er ansvarlig for at skrive rapporten. Rapporten skal beskrive, hvilke former for støtte det anbefales, at der bliver ansøgt om. De 20 studiestøttetimer, der er bevilget sammen med afklaringsforløbet, fortsætter derfor efter den indledende afklaring i samme semester. 

Afklaringsrapporten skal beskrive den studerendes studieevne, anbefale relevante støtteformer og indeholde en opgavebeskrivelse, som de kommende støttegivere, herunder eventuelt en faglig støttelærer og/eller studiementor, kan bruge som pejlemærke i deres arbejde med den studerende. 

Det er først efter det indledende afklaringsforløb med studiestøttegiveren, at andre støtteformer kan sættes i værk. Studiestøtten fortsætter sideløbende med andre støtteformer.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til studerende med en psykisk funktionsnedsættelse i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra den studerendes læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for den studerendes deltagelse på uddannelsen.

 

Sidst opdateret: 27. oktober 2023