Hop til indhold
Lyt

Studiestøttegiveren, der fungerer som tovholder og bindeled mellem den SPS-ansvarlige og støttemodtageren, står også for individuel supervision og afholdelse af workshops for faglige støttelærere  og studiementorer.

Det er din opgave som SPS-ansvarlig at ansøge om bevillingen til kompetenceudviklingen. 

Individuel supervision

Formålet med den individuelle supervision er at afhjælpe de udfordringer, som støttegiveren kan opleve i forløbet og at sikre et fortroligt forum for løbende professionel sparring om opgaven.

Workshops

Der bliver udbudt to typer af workshops: Introworkshops og temaworkshops. 

Introworkshoppen er et obligatorisk kursus med oplæg og gruppesupervision for nye støttegivere. Introworkshoppen bliver tilbudt fast en gang per semester og varer tre timer.

Workshoppen veksler mellem oplæg og faglig sparring og supervision og giver grundlæggende viden om psykiske lidelser samt rolle- og opgaveafklaring for støttegiverne. 

Formålet er, at støttegiverne får at basiskendskab til psykiske vanskeligheder, og at de bliver introduceret til redskaber, der kan støtte dem i at udføre deres opgaver som støttegivere. De skal desuden opleve et fagligt forum til refleksion og udveksling med andre støttegivere med henblik på at kunne håndtere opgaven.

Temaworkshops varer typisk tre timer og giver mere erfarne støttegivere mulighed for at sparre med hinanden og udveksle erfaringer.  

Sidst opdateret: 7. juli 2023