Hop til indhold
Lyt

Studerende med en kronisk eller alvorlig sygdom kan have behov for behandling og kontrol af sygdommen på hospital eller andet behandlingssted i større eller mindre grad. Behandlinger eller udviklingen af sygdommen kan derfor betyde, at den studerende har et højt fravær på uddannelsen.

Støtteformer til studerende med alvorlig eller kronisk sygdom

SPS for studerende med kronisk eller alvorlig sygdom er et individuelt tilrettelagt støtteforløb, som skal sikre, at den studerende kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, for eksempel koncentrationsbesvær, eller hvis den studerende har behov for hjælp til at strukturere og prioritere sin tid og skabe overblik, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

Det er derfor følgevirkningerne af sygdommen, som den studerende kan kompenseres for via SPS og ikke selve sygdommen.

SPS for studerende med alvorlig eller kronisk sygdom kan derfor omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

  • at udvikle strategier til at styrke og understøtte den studerendes faglige overblik og struktur
  • at bruge planlægningsværktøjer, som den studerende kan anvende i en konkret skriveproces
  • at dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Studerende med alvorlig eller kronisk sygdom har ofte meget fravær. Støttetimer kan dog ikke anvendes til repetition af stof, som den studerende er gået glip af i forbindelse med fravær, men kan være en hjælp til at få overblik over pensum og holde den røde tråd. 

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom kan for eksempel være syns- eller bevægelsesvanskeligheder, eller kognitive følger, hvilket giver den studerende mulighed for at få støtte gennem SPS-ordningen.

Læs om støtteformer for studerende med synsvanskeligheder

Læs om støtteformer for studerende med bevægelseshandicap

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til studerende med en alvorlig eller kronisk sygdom i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra den studerendes egen læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for den studerendes deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023