Hop til indhold
Lyt

De skriftsproglige vanskeligheder, der ofte ses hos døve studerende, kan i nogle tilfælde give et behov for faglige støttetimer i forhold til at få struktur på opgaver og lignende.

Støttetimer til døve studerende er faglig støtte og skal tage udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen. I støttetimerne kan der arbejdes strategisk og langsigtet, for eksempel med at formulere eller strukturere det faglige stof i et konkret fag.

Støtten skal knytte sig til den studerendes almindelige undervisning og de emner, der bliver arbejdet med her. Der kan arbejdes med tekster fra undervisningen eller den studerendes egne skriftlige opgaver i faget.

Faglige støttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, og er ikke til opgave- og korrekturlæsning.

For studerende, der er på en videregående uddannelse, forudsættes det umiddelbart, at skriftsproget er tilstrækkeligt til, at støttetimerne kan foregå uden vejledende tolkning.

Det er dog muligt at få bevilget tegnsprogstolk til faglige støttetimer, hvis styrelsen vurderer, at den studerende har behov for tolk i den konkrete situation.

Uddannelsesstedet kan søge om tolk samtidig med ansøgning om faglige støttetimer eller kontakte styrelsen ved støtteforløb, der allerede er i gang.

Ramme for støttetimerne

Faglige støttetimer tildeles som en ramme af 20 timer pr. semester. Der kan søges om at få rammen suppleret, hvis der viser sig at være et større behov. 

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en studerende med et hørehandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse.

Hørehæmmede studerende

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Udredning fra hørekonsulent.

Døve studerende

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023