Hop til indhold
Lyt

Når den studerende skal koncentrere sig om tegnsprogstolkning eller mundaflæsning, kan det være svært samtidig at tage noter. Derfor kan døve og hørehæmmede studerendes få hjælp fra en sekretær til at tage noter i undervisningen. 

Det kan med fordel være en fra den studerendes eget hold, der bliver ansat som sekretær.

I forbindelse med notetagning kan der bevilges 5 timer pr. uge. Sekretæren bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen.

Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der er tilknyttet styrelsen. Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der udbetaler løn og har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren herunder medarbejderforsikring.

Den studerende eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en studerende med et hørehandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse.

Hørehæmmede studerende

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Udredning fra hørekonsulent.

Døve studerende

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023