Hop til indhold
Lyt

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp til studerende med bevægelseshandicap skal støtte den studerende i at blive så selvhjulpen som muligt. Hjælpen kan for eksempel gå ud på at få materialer op af tasken, flytte sig fra kørestol til en almindelig stol, vende siderne i en bog, gå på toilettet, hente mad i kantinen og hjælp med at spise.

Ramme for praktisk hjælp

Den vejledende ramme til praktisk hjælp er som udgangspunkt 300 timer pr. semester.

Sekretærhjælp

Studerende, der har en fysisk funktionsnedsættelse, der betyder, at de ikke selv kan skrive, kan få bevilget sekretærhjælp. Sekretærtimerne kan bruges til at tage noter og til hjælp til at skrive større opgaver.

Det kan med fordel være en fra den studerendes eget hold, der bliver ansat som sekretær.

I forbindelse med notetagning kan der bevilges 5 timer pr. uge. Sekretæren bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen.

Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der er tilknyttet styrelsen. Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der udbetaler løn og har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren herunder medarbejderforsikring.

Den studerende eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær.

Sidst opdateret: 31. januar 2021