Hop til indhold
Lyt

Som udgangspunkt skal du i forbindelse med ansøgningen vedhæfte journal fra sygehus, speciallæge eller læge, hvor diagnosen fremgår. Det er ikke nok at indhente en udtalelse fra egen læge.

Dokumentation vedrørende varige og fremadskridende lidelser

Hvis funktionsnedsættelsen er varig, for eksempel cerebral parese, behøver dokumentationen ikke nødvendigvis at være af nyere dato. Drejer det sig om en fremadskridende lidelse, for eksempel sclerose, skal dokumentationen være dækkende for den studerendes nuværende tilstand.

For studerende med muskelsvind, sclerose eller cerebral parese skal der vedhæftes oplysninger fra specialinstitutioner, region eller handicapforbund i det omfang, de findes.

Dokumentation vedrørende øvrige bevægelseshandicap

Ansøgninger om SPS til studerende med for eksempel diskosprolaps eller funktionsnedsættelser på grund af ulykker skal vedhæftes lægelig dokumentation af nyere dato. Det kan for eksempel være journal fra sygehus/skadestue, speciallæge eller læge.

Dokumentationen skal beskrive den studerendes nuværende funktionsniveau og diagnose.

Redegørelse for støttebehovet

Ansøgningen skal redegøre for, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker den studerendes hverdag på uddannelsesstedet. Det skal også beskrives, hvordan hjælpemidlerne eller den praktiske hjælp, der bliver ansøgt om, kan kompensere for den studerendes vanskeligheder. Det gælder for både varige, fremadskridende og øvrige bevægelseshandicap.

Sidst opdateret: 7. juli 2023