; Hop til indhold
Lyt

Som udgangspunkt skal ansøgningen have en kopi af journal fra sygehus, speciallæge eller læge, hvor diagnosen fremgår. Det er ikke nok at indhente udtalelse fra egen læge.

Dokumentation vedrørende varige og fremadskridende lidelser

Hvis funktionsnedsættelsen er varig, for eksempel cerebral parese, behøver dokumentationen ikke nødvendigvis at være af nyere dato. Drejer det sig om en fremadskridende lidelse, for eksempel sclerose, skal dokumentationen være dækkende for den studerendes nuværende tilstand.

Ansøgninger om støtte til studerende med muskelsvind, sclerose eller cerebral parese skal vedhæftes oplysninger fra specialinstitutioner, region eller handicapforbund i det omfang, de findes.

Dokumentation vedrørende øvrige bevægelseshandicap

Ansøgninger om SPS til studerende med for eksempel diskosprolaps eller funktionsnedsættelser på grund af ulykker skal vedhæftes lægelig dokumentation af nyere dato. Det kan for eksempel være kopi af journal fra sygehus/skadestue, speciallæge eller læge.

Dokumentationen skal beskrive den studerendes nuværende funktionsniveau og diagnose.

Redegørelse for støttebehovet

For både varige, fremadskridende og øvrige bevægelseshandicap skal uddannelsesstedets indstilling redegøre for, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker studiehverdagen, og hvordan hjælpemidlerne eller timerne, der bliver ansøgt om, kan kompensere for vanskelighederne.

Sidst opdateret: 18. marts 2019