Hop til indhold
Lyt

Synskonsulenten har som regel den direkte kontakt med eleven og dennes lærere og giver konkret rådgivning og vejledning. Synskonsulenterne kan være tilknyttet kommunen eller regionen.

Synskonsulenttimer kan blandt andet bruges til:

  • generel introduktion til lærere i synspædagogiske problemstillinger
  • støtte til den enkelte lærers etablering af særligt tilrettelagt individuel undervisning af den synshandicappede – herunder introduktion til pædagogisk viden om udarbejdelse af studiematerialer til synshandicappede elever
  • instruktion i brug af hjælpemidler, som understøtter elevens brug af dem i konkrete sammenhænge på uddannelsesstedet
  • støtte til elevens anvendelse af studiematerialer og hjælpemidler

Ramme for synskonsulenttimer

Den vejledende ramme for synskonsulenttimer er 10 timer pr. semester.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et synshandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. 

Når eleven er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis elevens nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når eleven er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnose og aktuel synsstatus fremgår.

Sidst opdateret: 9. april 2024