Hop til indhold
Lyt

Blinde og svagsynede elever kan udover sekretærhjælp og it-hjælpemidler også have behov for studiestøttetimer. I studiestøttetimerne har støttelæreren og eleven mulighed for at følge op på undervisningen.

Støttelæreren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden.

Studiestøttetimerne bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet.

Ramme for studiestøttetimer

Rammen for studiestøttetimer til synshandicappede elever er som udgangspunkt 5 timer pr. uge.

Sidst opdateret: 16. august 2022