Hop til indhold
Lyt

Elever med psykiske funktionsnedsættelser kan få støttepersontimer, som bliver varetaget af en støtteperson.

En støtteperson kan yde både faglig og social støtte. Det kan både være en underviser på uddannelsesstedet eller en medstuderende, der bliver ansat som støtteperson.

Faglig støtte kan eksempelvis være hjælp til:

  • at få den rette struktur på opgaver
  • at købe de rigtige bøger til studiet
  • tilmelding til de rigtige eksamener mv.

Social støtte kan eksempelvis være hjælp til:

  • støtte til at indgå i studie-/uddannelsesmiljøet
  • at møde til tiden i det rigtige undervisningslokale (når eleven er til stede på uddannelsesstedet, ikke til morgenvækning osv.)
  • at indgå i gruppe- og projektarbejde

Ramme for støttepersontimer

Den vejledende ramme for støttepersontimer til elever med psykiske vanskeligheder er 1-5 timer om ugen.  

Det praktiske omkring støttepersonen

Støttepersonen kan være en elev eller en vejleder på uddannelsesstedet, som har kendskab til de sociale rammer og praktiske krav til eleverne. 

Støttepersonen bliver ansat hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitets leverandør. Det betyder, at lønnen til støttepersonen er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for støttepersonen herunder medarbejderforsikring. 

Eleven eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som støtteperson. 

Støttepersontimer i praktikperioden

Hvis praktik er en del af ungdomsuddannelsen, kan eleven også få støttepersontimer i praktikperioden. Ofte vil en medarbejder på praktikstedet varetage rollen som støtteperson. Støttepersonen kan blandt andet støtte eleven i at føle sig tryg i det sociale og faglige fællesskab med kollegerne.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til elever med en psykisk funktionsnedsættelse i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra elevens læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for elevens deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 23. oktober 2023