; Hop til indhold
Lyt

Elever med psykiske funktionsnedsættelser kan få støttepersontimer, som bliver varetaget af en støtteperson.

Støttepersonen har regelmæssig kontakt med eleven.

Ramme for støttepersontimer

Den vejledende ramme for støttepersontimer til elever med psykiske vanskeligheder er 1-5 timer om ugen.  

Det praktiske omkring støttepersonen

Støttepersonen kan være en elev eller en vejleder på uddannelsesstedet, som har kendskab til de sociale rammer og praktiske krav til eleverne. 

Støttepersonen bliver ansat hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitets leverandør. Det betyder, at lønnen til støttepersonen er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for støttepersonen herunder medarbejderforsikring. 

Eleven eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som støtteperson. 

Støttepersontimer i praktikperioden

Hvis praktik er en del af ungdomsuddannelsen, kan eleven også få støttepersontimer i praktikperioden. Ofte vil en medarbejder på praktikstedet varetage rollen som støtteperson. Støttepersonen kan blandt andet støtte eleven i at føle sig tryg i det sociale og faglige fællesskab med kollegerne.
Sidst opdateret: 19. november 2021